• waterdrops_blue_jet_1920.jpg
  http://svinklov-vand.dk/images/waterdrops_blue_jet_1920.jpg
 • artsfon.com-34288.jpg
  http://svinklov-vand.dk/images/artsfon.com-34288.jpg
 • SEN_570901.JPG
  http://svinklov-vand.dk/images/SEN_570901.JPG
 • SEN_5690_01.JPG
  http://svinklov-vand.dk/images/SEN_5690_01.JPG
 • _01.JPG
  http://svinklov-vand.dk/images/_01.JPG

Svinkløv Vandværk

Block

Enter Block content here...


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

Vandværk

Svinkløv Vandværk er beliggende i Svinkløv Klitplantage vest for Hjortdal. Vandværket leverer vand til 121 husstande i Svinkløv området. Forbrugerne består af sommerhuse og landejendomme. Det årlige forbrug ligger på ca. 14.000 m3. I 2009 overtog Svinkløv Vandværk forsyningen af Svinkløv Campings Vandværk forsyningsområde.

Svinkløv Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer. Der er i 2009 etableret en ny indvindingsboring.  

Råvandet ledes til vandbehandling gennem et trykfilter inden vandet ledes ud til forbrugerne via hydroforer. Vandværket har i 2009 etableret ekstra rensning for arsen.    

Grundvand

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt. Magasinet har en vis beskyttelse i form af et lerlag af varierende tykkelse. Vandtypen kan karakteriseres som C-D.

Vandkvalitet

Vandet undersøges regelmæssigt på et godkendt laboratorium, og det gøres ud fra en standard som er fastlagt af Jammerbugt Kommune.

Der tages vandprøver både på værket og fra boringerne. Der ud over tages der også prøver fra udvalgte forbrugere.

Vandkvaliteten i Svinkløv er høj. Nitratindholdet er lavt. Arsenindholdet er med ekstra rensning reduceret væsentligt og ligger nu langt under kravet. Der er ikke miljøfremmede stoffer i drikkevandet.