Velkommen til Svinkløv Vandværk A.M.B.A.

Svinkløv Vandværk A.M.B.A.

Svinkløv Vandværk er beliggende i Svinkløv Klitplantage vest for Hjortdal. Vandværket leverer vand til ca. 125 husstande i Svinkløv området. Forbrugerne består af sommerhuse, landejendomme og helårsbeboelser. Det årlige forbrug ligger på ca. 14.000 m3. I 2009 overtog Svinkløv Vandværk forsyningen af Svinkløv Campings Vandværk forsyningsområde.

Svinkløv Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer. Der er i 2009 etableret en ny indvindingsboring.

Råvandet ledes til vandbehandling gennem et trykfilter inden vandet ledes ud til forbrugerne via hydroforer. Vandværket har i 2009 etableret ekstra rensning for arsen.

Se mere i Jammerbugt Kommunes vandforsyningsplan.

Grundvand

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt og har en høj kvalitet ifølge Miljøstyrelsens kriterier. Magasinet, drikkevandet pumpes op fra, har en vis beskyttelse i form af et lerlag af varierende tykkelse under Svinkløvområdet. Vandtypen fra Svinkløv Vandværk kan karakteriseres som C – D.

Miljøstyrelsen har fastsat kriterier for grundvandets kvalitet på en skala fra A – D. Vandtype indikerer bl.a. hvor beskyttet magasinet er mod påvirkninger fra overfladen. F.eks. er type A meget sårbar overfor aktiviteter på overfladen, og type D er ikke sårbar overfor aktiviteter på overfladen. En mere dybdegående beskrivelse af vandtyper og vandtypebestemmelse kan læses her.

Om vandkvaliteten