Vandkvalitet

Hårdhed

Vandets hårdhed er 11 – 12 °dH, hvilket betegnes som middelhårdt.

Kvalitet

Vandet undersøges regelmæssigt på et godkendt laboratorium, og det gøres ud fra en standard som er fastlagt af Jammerbugt Kommune.

Der tages vandprøver både på værket og fra boringerne. Der ud over tages der også prøver fra udvalgte forbrugere.

Vandkvaliteten i Svinkløv er høj. Nitratindholdet er lavt. Arsenindholdet er med ekstra rensning reduceret væsentligt og ligger nu langt under kravet. Der er ikke miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

Spørgsmål?